петък, април 15, 2011

Тъмните реки на сърцето

Автор: Дийн Кунц
Издател: Плеяда
Година: 2000

Дийн Кунц пак ме изненада. Само че не със стил, а със съдържание.
Принципно не е много по-различна от останалите му книги - маниаци преследват непримирими жертви. По-различното е посланието във втория слой, което след средата на книгата директно си изпува в цели пасажи, а за особено тъпите е изложено в послеслова.
Идеята на романа си е от теориите на конспирацията - безименна нелегална агенция се занимава с прикриване на незаконни операции на "легалните" правителствени агенции, а с течение на времето се захваща със собствени съвсем противозаконни дейности - изнудване, кражби, убийства. Ядрото на цялата операция е технологията - софтуеристи и свръхкомпютър, галено наречен "Мама", осигуряват достъп до всяка база данни, до всяка система на американска държавна или частна организация, а чрез тях и  инфилтрираните "задни врати" - и до голяма част от световните мрежи. Каквото си иска човек - информация в реално време от спътници, банкови данни, полицейски досиета, търговски архиви, при това не просто като възможност да информация, а за коригиране на данни и контрол на съоръжения.
Положението е допълнително усложнено от наличието на социопати сред персонала на агенцията, за които безпричнинното убийство е просто акт на съчуствие, а съсипването на нечий живот по маловажен повод - съвсем нормално действие.
Лошата част е, че за много от това Кунц се позовава на действителни операции и практики на американски федерални агенции. Тази част вече е плашеща - книгата е писана достатъчно години преди 11.09.2001 и последвалата вълна разнопосочно насилие от страна на правителството на САЩ.
Фигурира и задължителната "светлинка в тунела" - нелегална група граждани, измъкнали се от удари на агенцията благодарение на умения и късмет, които се организират в някаква форма на предимно мирна съпротива. Обаче поне на мен тази част ми изглеждаше като зле пришита кръпка.
Както казах, Кунц ме изненадва с позиция и предупреждения, които май не са твърде далеч от възможното или дори реалното.

Харесах:
епохата беше заразена от социална безотговорност
***
изглеждаше крехка като цвете и решителна като армейски генерал
***
големите корпорации или правителства, когато в ръцете им се съсредоточи огромна власт, някои стават чудовища, макар и с добри намерения
***
Правителството се интересуваше най-вече от пари - особено от онези, на които не можеше да сложи ръка.
***
само достатъчно силните правителства престават да играят по правилата на правосъдието, по чиито закони са съставени
***
Има толкова много закони, написани от толкова много идеалисти с различни представи за утопията, че никой не може да изкара нито ден, без несъзнателно да наруши десетина от тях.
***
достъпът до информация е същността на свободата
***
Знанията трябва да бъдат първото и осносвното оръжие на всяка съпротива.
***
ние живеем в епоха, която ражда ново племе фашисти

Няма коментари:

Публикуване на коментар