четвъртък, юли 24, 2014

Демонични песни

Автор: Ф. Пол Уилсън
Издател: GAIANA
Година: 2014

Първо и основно: моята благодарност към Коста Сивов за желанието, средствата и труда, вложени в издаването на тази книга. Даде ми надеждата, че куп добри автори все пак ще бъдат преведени и публикувани в България.
Сборникът съдържа няколко разказа на Уилсън от края на '70-те од началото на '90-те годинио на XX век, писани за участие в различни тематични сборници. С изключение на "Интерлюдия при Дуейн" всички други излизат за пръв път на български. Приятно написани кратки истории от епохата, когато вампирите бяха чудовища и героите ги изтребваха както успеят. Има разкази от пордиците за Глекен&Расалом (ромаът "Пазителят намеча" ми хареса страхотно навремето, даже се бях амбицирал да правя картонен макет на крепостта) и за майстор Джак (не помня нищо от романа "Проклятието").
Надявам се, че ще прочета скоро и по-големи произведения от Уилсън.

Харесах:
безнадежността е причина за странни постъпки

1 коментар: